Corona maatregelen bij evenementen

Coronamaatregelen

Wordt er bij aanvang van een evenement gevraagd om een Coronatoegangsbewijs?

Ja wij zullen vanaf 25 september 2021 al onze gasten controleren of zij gevaccineerd, getest dan wel genezen zijn van of tegen het Coronavirus.

Gasten kunnen dit op 3 manieren aantonen

  1. Middels de corona check app op de mobiele telefoon
  2. Middels een bewijs van vaccinatie op papier van de GGD
  3. Middels een bewijs van testen voor toegang minder dan 24 uur oud

Indien ik tickets met of zonder arrangement heb aangeschaft, maar ik wil mij niet inenten noch laten testen noch ben ik recent genezen van het Coronavirus, kan ik mijn bestelling dan annuleren?

Indien u zich niet heeft laten inenten noch wilt laten testen noch recent bent genezen van het Corona virus (waardoor u geen Corona toegangsbewijs kunt laten zien) en u wilt uw bestelling annuleren, dan blijven de normale annuleringsvoorwaarden van kracht. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Kan ik mijn bestelling annuleren indien blijkt dat ik positief getest ben op het Corona virus en ik dit virus nog bij mij draag op het moment van het evenement? 

U kunt uw bestelling alleen annuleren indien u uw persoonlijke positieve Corona test met ons deelt. Hierin moet duidelijk zichtbaar zijn, wie de test heeft afgenomen en wanneer u de test heeft afgenomen, zodat er bekend is of u positief bent op het moment van het evenement. Indien u met een groep gaat en u bent de enige met een positief Corona uitslag, dan wordt de rest van de bestelling behouden.

Hoe kan ik contact met Fletcher Events opnemen?

Op deze website vindt u een contactformulier. Deze wordt ontvangen door Fletcher Events en zal zo snel mogelijk in behandeling genomen worden.